Letní soustředění 2017

Letní soustředění 2017

LETNÍ KARATE SOUSTŘEDĚNÍ

Akademie karate Ostrava pořádá pro své členy historicky první letní soustředění pod vedením zkušených trenérů.

Termín:

15. – 22. 7. 2017

Místo:

Hotel Soliter, Karlov pod Pradědem

Doprava:

vlastní

Tréninky:

V průběhu soustředění budeme každý den začínat ranní rozcvičkou. Následovat bude hodinu a půl dlouhý blok zaměřený na fyzickou přípravu a následně stejně dlouhý blok karate tréninku. Při obou tréninkových blocích budou účastníci soustředění rozděleni na skupiny dle věku a dovedností. Každou tréninkovou skupinu povede kvalifikovaný trenér.

Tréninky budou probíhat venku v přírodě. V případě nepříznivého počasí budeme mít k dispozici menší místnost s tatami.

Další aktivity:

Účastníci se mohou krom tréninků těšit také na tematickou celotáborovou hru, spoustu dalších aktivit a zábavy. Nebude chybět celodenní výlet na Praděd, do Karlovy Studánky nebo na jiné místo v blízkém okolí.

Cena:

4 200 Kč

 

Přihlášení proveďte u Kláry Kleiblové, tel.: +420 736 167 988, e-mail: info@akademiekarateostrava.cz

Při platbě je nutné dodržet správný variabilní symbol, což je číslo přihlášky (jako při platbě za tréninky). V případě, že jede více rodinných příslušníků, je potřeba provést platbu za každého účastníka jednotlivě. Specifický symbol je 1522072017.

 

Informace pro nečleny Akademie:

Při platbě je nutné dodržet správný variabilní symbol, což je první část rodného čísla, kde je datum narození, kterou doplňte čtyřmi nulami (příklad 5507220000). V případě, že jede více rodinných příslušníků, je potřeba provést platbu za každého účastníka jednotlivě. Specifický symbol je 1522072017.

 

Na všechny se už moc těšíme!

Tým trenérů Akademie karate Ostrava